Blog này là một trang tương tự như Facebook cá nhân đăng các suy nghĩ của Hà. Lý do Hà không đăng tải bài viết trên Facebook nữa vì muốn đặt digital garden của mình vào môi trường ít gây phân tâm hơn.

Evergreen note

Sở thích

Lĩnh vực đang tìm hiểu: công nghệ (AI, productive, KPMs, second brain), data, bất động sản, du lịch.

Ý tưởng

Các câu hỏi đang theo đuổi

Categorized in: