Press ESC to close

Or check our Popular Categories...
A

About quirky why web

1 Min Read
0 27
1 Min Read
0 27

Blog này là một trang tương tự như Facebook cá nhân đăng các suy nghĩ của Hà. Lý do Hà không đăng tải bài viết trên Facebook nữa vì muốn đặt digital garden của mình vào môi trường ít gây…

Continue Reading

taos of water

9 Min Read
0 236

The supreme goodness is like water.It benefits all things without contention.It benefits all things without contention.In dwelling, it stays grounded.In being, it flows to depths.In expression, it is honest.In confrontation, it stays gentle.In governance, it does not control.In action, it…

Continue Reading
en_USEnglish